Σάββατο, 15 Μαρτίου 2014

Κλέων Παράσχος

Κλέων Παράσχος

Βιογραφικό Σημείωμα

ΚΛΕΩΝ ΠΑΡΑΣΧΟΣ (1894-1964)

Ο Κλέων Παράσχος γεννήθηκε στον Πύργο της Βουλγαρίας. Έζησε τα παιδικά χρόνια του στη Βάρνα και το 1906 εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του στην Αθήνα. Ξεκίνησε οικονομικές σπουδές στην Ελβετία, επέστρεψε όμως στην Αθήνα χωρίς να αποφοιτήσει και γράφτηκε στη Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, σπουδές που επίσης δεν ολοκλήρωσε. Ασχολήθηκε περιστασιακά με τη διδασκαλία της γαλλικής γλώσσας και με τη δημοσιογραφία, ως συνεργάτης εφημερίδων όπως οι: Ημερήσιος Τύπος, Ελεύθερον Βήμα, Ακρόπολις, Πρωία, Καθημερινή, Δημοκραίτα και άλλες ενώ εργάστηκε για μικρό χρονικό διάστημα και στο Υπουργείο Τύπου και Πληροφοριών. Στο χώρο της λογοτεχνίας πρωτοεμφανίστηκε σε ηλικία δεκαοχτώ χρόνων με δημοσιεύσεις ποιημάτων και μεταφράσεων στα περιοδικά Ελλάς (με το ψευδώνυμο Λεύκος Ιτιώτης) και Ποιητική Έκδοσις, στο δεύτερο μάλιστα ήταν και μέλος της συντακτικής ομάδας. Συνεργάστηκε με πολλά λογοτεχνικά περιοδικά, όπως τα: Λύρα, Λόγος, Βωμός, Γράμματα (Αλεξάνδρειας), Κριτική και Τέχνη, Εβδομάς, Αναγέννηση, Νέα Εστία, Αγγλοελληνική Επιθεώρηση. Το 1922 κυκλοφόρησε η ποιητική συλλογή του Εικοσιοχτώ ποιήματα του Κλέωνος Παράσχου και εικοσιδύο του Μπωντλαίρ. Ακολούθησε μία ακόμη ποιητική συλλογή, με τίτλο Μακρινή Μουσική και εξέδωσε αυτοβιογραφικά κείμενα, χρονικά, χρονογραφήματα, ταξιδιωτικά κείμενα και βιβλία θεωρίας της λογοτεχνίας και κριτικής, ενώ ασχολήθηκε επίσης με τη λογοτεχνική μετάφραση (από έργα των Ντεμέλ, Μορεάς, Πασκάλ, Σταντάλ, Μανν και άλλων). Πέθανε στην Αθήνα. Ο Παράσχος μνημονεύεται στην ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας κυρίως για την προσφορά του στο χώρο της λογοτεχνικής κριτικής, όπου επηρεάστηκε, όπως και στην ποίησή του από το πνευματικό ρεύμα του γαλλικού συμβολισμού του νεορομαντισμού και του αισθητισμού. 1. Για περισσότερα βιογραφικά στοιχεία του Κλέωνα Παράσχου βλ. Άγρας Τέλλος, «Παράσχος Κλέων», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια19. Αθήνα, Πυρσός, 1932, Γιαλουράκης Μανώλης, «Παράσχος Κλέων», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ., Ζήρας Αλεξ., «Παράσχος Κλέων», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988 και Στεργιόπουλος Κώστας (επιμέλεια), «Κλέων Παράσχος», Η ελληνική ποίηση· Ανθολογία - Γραμματολογία· Η ανανεωμένη παράδοση, σ.300-304. Αθήνα, Σοκόλης, 1980.
 

Ενδεικτική Βιβλιογραφία

• Άγρας Τέλλος, «Παράσχος Κλέων», Μεγάλη Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια19. Αθήνα, Πυρσός, 1932.
• Γιαλουράκης Μανώλης, «Παράσχος Κλέων», Μεγάλη Εγκυκλοπαίδεια της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας11. Αθήνα, Χάρη Πάτση, χ.χ.
• Δημαράς Κ.Θ., Κριτική για τη Μακρινή Μουσική και τα Εικοσιοχτώ Ποιήματα, Ελεύθερον Βήμα, 13 και 15/5/1940.
• Εσπερινός Μ. [ = Άγρας Τέλλος], Κριτική για τα Εικοσιοχτώ Ποιήματα, Δελτίο Εκπαιδευτικού Ομίλου10, 1922, αρ.1-4, 1922.
• Ζήρας Αλεξ., «Παράσχος Κλέων», Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό8. Αθήνα, Εκδοτική Αθηνών, 1988.
• Καζαντζής Β.Λ., Συνέντευξη με τον Κλ.Παράσχο, Νεοελληνικά Γράμματα170, 2/3/1940, σ.12.
• Καραβίας Πάνος, Πάθος γραφής και τα τοπία, σ.75. Αθήνα, Εστία, 1970.
• Καραντώνης Ανδρέας, «Κλέων Παράσχος· Η ποιητικότητά του», Από τον Σολωμό ως τον Μυριβήλη (λογοτεχνικά μελετήματα), σ.279-288. Αθήνα, Εστία, χ.χ.
• Μ[αλάνος] Τ., Κριτική για τα Εικοσιοχτώ Ποιήματα, Νέα Ζωή (Αλεξάνδρειας)XΙ, 4/1923, σ.365.
• Π[αναγιωτόπουλος] Ι.Μ., Κριτική για τα Εικοσιοχτώ Ποιήματα, Μούσα11(23), ετ.Β’, 6/1922, σ.175 (το ίδιο και στον τόμο Τα γράμματα και η τέχνη, σ.218. Αθήνα, Αστήρ, 1967.
• Παπανικολάου Μήτσος, «Κλέωνος Β. Παράσχου: Μακρινή Μουσική», Νέα Εστία28, 1η/7/1940, αρ.325, σ.845-847.
• Σαχίνης Απόστολος, «Κλέων Παράσχος», ΕποχέςΔ΄, 12/1964, αρ.20, σ.84.
• Στεργιόπουλος Κώστας (επιμέλεια), «Κλέων Παράσχος», Η ελληνική ποίηση· Ανθολογία - Γραμματολογία· Η ανανεωμένη παράδοση, σ.300-304. Αθήνα, Σοκόλης, 1980.
• Χάρης Πέτρος, «Ένας ευαίσθητος δέκτης (ο Κλέων Παράσχος και το έργο του», Ελευθερία, 9/7/1964.
• Χατζίνης Γιάννης, «Κλέωνος Β. Παράσχου: Εμμανουήλ Ροΐδης. Η ζωή, το έργο, η εποχή του. Τόμος Α’», Νέα Εστία33, ετ.ΙΖ΄, 15/2/1943, αρ.377, σ.253-256.
• Χατζίνης Γιάννης, «Κλέωνος Β. Παράσχου: Χρονικό, κύκλος πρώτος», Νέα Εστία41, ετ.ΚΑ΄, 1η/2/1947, αρ.470, σ.183-185.
• Χατζίνης Γιάννης, «Κλέωνος Β. Παράσχου: Παραμύθι», Νέα Εστία47, ετ.ΚΔ΄, 15/1/1950, αρ.541, σ.136-137.
Αφιερώματα περιοδικών
• Νέα Εστία76, ετ.ΛΗ΄, 1/10/1964, αρ.894.

Εργογραφία

(πρώτες αυτοτελείς εκδόσεις)

Ι.Ποίηση
• Εικοσιοχτώ ποιήματα Κλέωνος Παράσχου· Και εικοσιδύο του Baudelaire. Αθήνα, Ζηκάκης, [1922].
• Μακρυνή μουσική. Αθήνα, Μαυρίδης, 1940 (και νέα έκδοση Αθήνα, τυπ.Προμηθεύς, 1961).
ΙΙ.Πεζογραφία
• Παραμύθι. Αθήνα, Άλφα, 1949.
• Χρονικό· Κύκλος πρώτος. Αθήνα, έκδοση του περ.Φιλολογικά Χρονικά, 1945.
• Βιογραφία· …Μετοπωρινόν ομβρήσαντος Ζηνός ερισθενέος… Αθήνα, τυπ.Πυρσού, 1951.
• Βιογραφία· (Νέες σελίδες). Αθήνα, 1957.
• Μεσόγειος. 1962.
ΙΙΙ.Δοκίμια – Μελέτες – Χρονογραφήματα - Ανθολογίες
• Η καλλιτεχνική δημιουργία· Δοκίμιο. Αθήνα, Ίκαρος, χ.χ.
• Εκλογή από τα ωραιότερα ελληνικά λυρικά ποιήματα. Αθήνα, Φλάμμα, 1931 (σε συνεργασία με τον Ξ.Λευκοπαρίδη).
• Ίων Δραγούμης. Αθήνα, Πυρσός, 1936.
• Δέκα έλληνες λυρικοί. Αθήνα, 1937.
• Μορφές και ιδέες · Πρώτος κύκλος. Αθήνα, 1939.
• Κύκλοι. Αθήνα, 1939.
• Εισαγωγή στη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Αθήνα, 1940.
• Εμμανουήλ Ροΐδης· Η ζωή, το έργο, η εποχή του, τόμος α΄. Αθήνα, 1942.
• Η καλλιτεχνική δημιουργία. Αθήνα, 1944.
• Χρονικό· Κύκλος πρώτος. Αθήνα, έκδοση Φιλολογικών Χρονικών, 1945.
• Εμμανουήλ Ροΐδης· Η ζωή, το έργο, η εποχή του, τόμος β΄. Αθήνα, Αετός Α.Ε., 1950.
• Έλληνες λυρικοί. Αθήνα, 1953.
• Μορφές και ιδέες · (κύκλος νέος). Αθήνα, 1956.
• Ευρωπαϊκή πεζογραφία και ποίηση. Αθήνα, Δίφρος, 1956.
• Ανθολογία της ευρωπαϊκής και αμερικανικής ποιήσεως. Αθήνα, Σίμος Σιμεωνίδης, 1962.
• Προβλήματα λογοτεχνίας. Αθήνα, Ζάρβανος, 1964.
IV. Μετάφραση
• Γκυ ντε Μωπασάν, Ο Φιλαράκος· Μυθιστόρημα· Μετάφρασις Κλ.Παράσχου, τόμος δεύτερος. Αθήνα, Ζηκάκης, 1925.
• Henri d’ Almeras, Άντρες που αγαπήθηκαν· Μετάφραση Κλ.Παράσχου. Αθήνα, Οι φίλοι του Βιβλίου, 1945.
• Οχτώ δοκίμια του Montaigne· Γαλλικό κείμενο με πρόλογο, μετάφραση και σημειώσεις του Κλέωνος Παράσχου. Αθήνα, Institut Francais d’ Athenes, 1957.
• Στροφές του Ζαν Μωρεάς• Μεταφρασμένες από τον Κλέωνα Β. Παράσχο μ’ ένα μελέτημα για το έργο κ’ ένα σημείωμα για τη μετάφραση. Αθήνα, 1964.
• Richard Dehmel, Λυτρωμοί. Αθήνα, χ.χ. (σε συνεργασία με τον Άγγελο Βαρβαγιάννη).
• Ουέλς, στη χώρα των τυφλών και άλλα διηγήματα· Μετάφρασις Κλ.Παράσχου. Αθήνα, Βασιλείου, χ.χ.
 

Δεν υπάρχουν σχόλια :

Δημοσίευση σχολίου

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όστρια, πληροφορίες στο τηλέφωνο (2112136882)

Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όστρια, πληροφορίες στο τηλέφωνο (2112136882)
Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Όστρια, πληροφορίες στο τηλέφωνο (2112136882)